Start arrow Kryteria inwestycji arrow Kryteria arrow Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna

Dobrych pomysłów na biznes jest dużo, ale nie wszystkie spełniają wymagania inwestycyjne Plymouth. Inwestujemy w szybko rozwijające się branże, w których dysponujemy rozległą znajomością rynku oraz gęstą siecią kontaktów. Inne ważne kryterium stanowią dla nas potencjalne efekty synergii wewnątrz portfela inwestycyjnego.

Strategię inwestycyjną w klasie aktywów venture capital definiuje się według trzech kryteriów: położenia geograficznego, fazy rozwoju oraz branży.
Zgodnie z tym, realizujemy następującą politykę alokacji inwestycji:  

 • położenie geograficzne: Polska
 • fazy rozwoju spółek: faza początkowa ("seed" i "start-up") oraz ekspansja

Plymouth skupia się obecnie na następujących branżach:

 • handel elektroniczny / internet
  wydawnictwa internetowe
  oprogramowanie
  technologia
 • usługi finansowe
  life science
  usługi marketingowe
  telekomunikacja
 • inne.

Struktura inwestycji charakteryzuje się tym, że Plymouth obejmuje mniejszościowe udziały w kapitale zakładowym, uzupełniając je często dodatkową inwestycją w formie spółki cichej. Większość inwestycji Plymouth to udziały bezpośrednie.