Start arrow Proces inwestycyjny arrow Proces arrow Analiza biznes planu
Analiza biznes planu
Jeżeli po dokonaniu analizy wstępnej Plymouth wyrazi dalsze zainteresowanie projektem, następuje analiza pełnego biznes planu.

Image Na tym etapie brane są pod uwagę wszystkie aspekty działalności podmiotu.
Następuje dogłębna analiza otoczenia rynkowego w jakim działa lub zamierza działać przedsiębiorstwo, dokonywane są analizy branży, konkurencji, posiadanych i planowanych kanałów dystrybucji, określana grupa docelowa klientów, oceniana planowana strategia marketingowa przedsięwzięcia.

Weryfikowane są także dane zawarte w modelu finansowym, sprawdzana ich spójność z założeniami biznes planu oraz racjonalność i realność zakładanych wielkości zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.