Start arrow Proces inwestycyjny arrow Proces arrow Nadzór nad inwestycją
Nadzór nad inwestycją
Dalsze działania Plymouth związane z inwestycją koncentrują się na utrzymywaniu bieżących kontaktów z Zarządem spółki poprzez uprawnionego przedstawiciela - najczęściej członka Rady Nadzorczej.

Image Doinwestowane przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego przekazywania określonych raportów - zgodnie z ustaleniami umowy inwestycyjnej. Rolą przedstawiciela Plymouth w Radzie Nadzorczej jest bieżąca ocena działalności Zarządu a także analiza planów finansowych na kolejne okresy.